WITAMY
O NAS
STANDARDY
POLITYKA FIRMY
PROGRAMY UNIJNE
WYPOSAŻENIE
OFERTA
KONTAKT

Programy Unijne

Z przyjemnością informujemy, że w latach 2009 – 2011 Poligraficzne Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze PROGRAF zrealizowało projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poniżej prezentujemy informacje o projekcie:

„Unowocześnienie produkcji opakowań wraz z eliminacją emisji i odzyskiem lotnych związków organicznych poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii”

 • Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPWP.01.02.03-30-006/09-00
 • Okres realizacji: 20.06.2009-31.01.2011
 • Całkowita wartość projektu: 3.295.778,08 zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 2.850.000,00 zł
 • Dofinansowanie: 1.710.000,00 zł (60%)
 • Opis projektu:

  Projekt dotyczył uruchomienia w naszej firmie laminowania wstęgi na opakowana do postaci wielowarstwowej z zamknięciem druku pomiędzy warstwami, uruchomienia produkcji torebek foliowych, wprowadzenia wyższych standardów kontroli jakościowej i sterowania drukiem oraz dostosowania zakładu do norm unijnych w zakresie ochrony środowiska.

  Inwestycje polegały na zakupie maszyny do laminacji, zakupie linii do produkcji woreczków foliowych nowoczesnego systemu kontroli jakości i nadzoru druku oraz na zakupie instalacji do eliminacji emisji lotnych związków organicznych (LZO) do atmosfery i zawracania ich do powtórnego wykorzystania.

  Dzięki zrealizowaniu projektu firma nie tylko wprowadziła na rynek nowe wyroby, podwyższyła jakość już wykonywanych druków ale dostosowała zakład do norm unijnych w zakresie ochrony środowiska i istotnie zwiększyła zatrudnienie.

  Inwestycje te okazały się akceleratorem dalszego rozwoju i już wkrótce, żeby nadążyć z terminową obsługą naszych Klientów, zmuszeni byliśmy dokupić jeszcze jedną – bardzo nowoczesną maszynę do ciecia i przewijania rolek a nasza zwiększona aktywność na rynku gotowych torebek szybko doprowadziła nas do decyzji o zakupie linii do torebek „pouch”.

  W naszym przypadku wsparcie unijne było istotnym czynnikiem przyspieszającym rozwój firmy w ostatnich latach.Podobny efekt osiągnęliśmy wprowadzając krótko po wejściu Polski do UE, ze wsparciem unijnych środków nasz pierwszy system zarządzania ISO . Okazał się on dobrze skrojony na nasze indywidualne potrzeby i służy nam do dzisiaj w kolejnej edycji jako istotne narzędzie zarządzania.