Polityka firmy

Polityka firmy jest ściśle związana z naszym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością

Nasze utrzymywane normy to:

 • ISO 9001:2015 (Zarządzanie Jakością)
 • ISO 14001:2015 (Zarządzanie Środowiskowe)
 • BRC for Packaging materials – ocena AA(Global Standard for Packaging Materials)

Wszystkie normy systematycznie recertyfikujemy z wysokimi ocenami

Utrzymujemy również standard SEDEX (audyt etyczny SMETA)

Ostatnie certyfikacje:

Polityka firmy:

Naszym nadrzędnym celem jest terminowe dostarczanie opakowań właściwej jakości w ramach stałej współpracy kooperacyjnej z dotychczasowymi i nowymi klientami. Jesteśmy przy tym  świadomi naszego wpływu na środowisko naturalne. Konieczność jego ochrony uwzględniamy zawsze w podejmowanych decyzjach.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie przed naszą firmą stawiają Klienci zobowiązujemy się do:

 • utrzymywania i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz BRC Packaging Materials,
 • identyfikacji i spełniania wymagań Klienta oraz innych wymagań dotyczących naszych produktów,
 • systematycznej analizy i pomiaru satysfakcji Klientów z naszych wyrobów i współpracy z nami,
 • podwyższania kwalifikacji oraz świadomości projakościowej i prośrodowiskowej poprzez udział w szkoleniach, sympozjach, konferencjach i w profesjonalnych targach,
 • angażowania wszystkich pracowników w utrzymanie właściwej jakości wyrobów i współpracy z klientami oraz w ochronę środowiska,
 • zapewnienia skutecznego nadzoru nad procesami,
 • unowocześniania wyposażenia i sprzętu stosowanego do realizacji procesów produkcyjnych – tak aby działać sprawniej i mniej obciążać środowisko naturalne,
 • zwiększania zaufania i wiarygodności w oczach Klientów,