WITAMY
O NAS
STANDARDY
POLITYKA FIRMY
PROGRAMY UNIJNE
WYPOSAŻENIE
OFERTA
KONTAKT

Polityka Firmy

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA POLIGRAFICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO - WYTWÓRCZEGO „PROGRAF”

Podstawową działalnością Firmy PROGRAF jest produkcja i sprzedaż opakowań termozgrzewalnych w postaci zadrukowanych rolek odpowiednich materiałów, ich laminatów i torebek.

Wstęgi opakowaniowe wyprodukowane w naszej Firmie są następnie cięte i zgrzewane na pojedyncze opakowania przez naszych Klientów na automatach pakujących. Torebki stosowane są u Klientów do pakowania ręcznego lub zautomatyzowanego.

Naszym nadrzędnym celem jest terminowe dostarczanie opakowań właściwej jakości w ramach stałej współpracy kooperacyjnej z dotychczasowymi i nowymi klientami. Jesteśmy przy tym

świadomi naszego wpływu na środowisko naturalne. Konieczność jego ochrony uwzględniamy zawsze w podejmowanych decyzjach.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie przed naszą Firmą stawiają Klienci zobowiązujemy się do:

 • utrzymywania i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz BRC Packaging and Packaging Materials,
 • identyfikacji i spełniania wymagań Klienta oraz innych wymagań dotyczących naszych produktów,
 • systematycznej analizy i pomiaru satysfakcji Klientów z naszych wyrobów i współpracy z nami,
 • podwyższania kwalifikacji oraz świadomości projakościowej i prośrodowiskowej poprzez udział w szkoleniach, sympozjach, konferencjach i w profesjonalnych targach,
 • angażowania wszystkich pracowników w utrzymanie właściwej jakości wyrobów i współpracy z klientami oraz w ochronę środowiska,
 • zapewnienia skutecznego nadzoru nad procesami,
 • unowocześniania wyposażenia i sprzętu stosowanego do realizacji procesów produkcyjnych – tak aby działać sprawniej i mniej obciążać środowisko naturalne,
 • zwiększania zaufania i wiarygodności w oczach Klientów,
 • ochrony środowiska, w tym poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
 • postępowania zgodnego z wymaganiami, w tym z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi naszego środowiska pracy, naszych towarów oraz ochrony środowiska naturalnego.
 • Zobowiązuję wszystkich pracowników Firmy PROGRAF do realizacji celów i zobowiązań zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  Data: 01.10.2018

  Robert Kasprzak