WITAMY
O NAS
STANDARDY
POLITYKA FIRMY
PROGRAMY UNIJNE
WYPOSAŻENIE
OFERTA
KONTAKT

Nasze Standardy

Przestrzeganie norm jakościowych i środowiskowych musi byś dzisiaj traktowane z najwyższym naciskiem. Wyrazem tego u nas są: z jednej strony duże inwestycje w jakościową i ekologiczną infrastrukturę firmy, a z drugiej strony drobiazgowe przestrzeganie ustanowionych już procedur dla poszczególnych etapów kontroli jakości i dla różnych aspektów ochrony środowiska.

Firma posiada wyodrębnione strukturalnie i proceduralnie niezależne komórki kontroli jakości oraz środowiska. Staramy się generalnie propagować projakościowe i proekologiczne postawy pracowników.

Pracujemy w europejskich systemach REACH i SVHC , opieramy się na dokumentacji technologicznej w tym zakresie zgodnie z prawem krajowym i unijnym.

PPUW PROGRAF jest zewnętrznie recertyfikowane wg norm: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 objętych w firmie Zintegrowanym Systemem Zarządzania . Audytów i certyfikacji w tym zakresie dokonuje uznana organizacja międzynarodowa BUREAU VERITAS .

Przedsiębiorstwo posiada także zewnętrznie audytowany w okresach dwuletnich wg Programu Europejskiego Modelu Doskonałości pod nadzorem EFQM ( European Foundation for Quality Management ) certyfikat i znak WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ .

Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć także przyzwoite warunki pracy dla naszej załogi. Są one od lat bieżąco monitorowane przez odpowiednie służby: Inspekcję Pracy, Sanepid, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ostatnio monitoring warunków pracy jest prowadzony także przez dużych klientów. Zwłaszcza w przypadku klientów skandynawskich stawiają oni bardzo wysokie wymagania.

Sukcesywne i chętne wykonywanie i raportowanie zaleceń pokontrolnych instytucji i klientów doprowadziło do sytuacji , że firma spełnia wszystkie niezbędne wymagania. Zawsze byliśmy wdzięczni za uwagi, które mogły zmienić coś na lepsze.

Wyrazem stabilności i wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa mimo jego niewielkiego potencjału kapitałowego są otrzymywane przez nas „ Gazele Biznesu”

Zaplecze produkcyjne, infrastrukturalne, socjalne i magazynowe Firmy jest wystarczające i właściwie wyekwipowane. Duża wagę przywiązujemy do wyglądu otoczenia zakładu i do utrzymywania naszych terenów zielonych.