Środowisko i Gospodarka Zrównoważona:

Środowisko Naturalne powinno być naturalnym miejscem przebywania każdego z nas. Miejscem  – dla którego zostaliśmy wszyscy zostaliśmy stworzeni i do którego jesteśmy po prostu biologicznie przystosowani.

Ale w warunkach dzisiejszej gospodarki światowej, żeby w ogóle to miejsce dla nas wszystkich zachować nie wystarczy tylko nie śmiecić w lesie i nie rzucać papierków na ulicy. Nawet w skali jednej dekady już widać, ze nasza planeta staje się coraz mniej przyjaznym miejscem dla wszystkich żywych istot. Ziemia prosi o pomoc, a bierność już nie wystarcza.

Każda nasza działalność, na każdym kroku powinna uwzględniać w pełni aspekty środowiskowe.

Dlatego już dawno temu my także dobrowolnie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w naszej firmie normy środowiskowej i systemu ISO 14001:2015, który pozwala utrzymywać właściwe standardy w tym zakresie. System ten uważamy za tak samo ważny jak nasz System Utrzymania Jakości 9001:2015 i certyfikujemy zawsze te normy razem.

Dokonaliśmy też w tym obszarze wszystkich niezbędnych inwestycji a nawet dużo, dużo więcej, żeby wszystkie procesy odbywać w cyklu zamkniętym. Ponieważ jednak wiemy, że opakowania często zaśmiecają świat, staramy się również temu profesjonalnie przeciwdziałać. Jest to duży problem, bo z drugiej strony opakowania są po prostu niezbędne nam wszystkim chociażby dla zapobiegania stratom żywności. Na szczęście i w tej dziedzinie dokonuje się postęp technologiczny i świadomościowy.  

Dlatego też w naszej Polityce Firmy (część w zakresie ochrony środowiska zamieszczona jest poniżej) tak mocno akcentujemy konieczność wnoszenia pro bono udziału naszej firmy we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań opakowaniowych.

Tak jak wszyscy ludzie my także lubimy przebywać w bliskości przyrody i mieć naturalną radość z bezpośredniego kontaktu z Nią. Oczywiście w warunkach dzisiejszej cywilizacji nie jest możliwe przebywanie w lesie, na łące lub w nad wodą przez 24 h/dobę…

… ale można starać się jak umiemy zbliżyć to środowisko do nas nawet w pracy 

… i dbać nie tylko o to żeby nie uległo zniszczeniu zarówno bezpośrednio wokół nas

…w naszej okolicy

…ale przede wszystkim w skali globalnej naszej bardzo, bardzo pięknej planety:

Staramy się więc sprowadzać nasze interakcje ze środowiskiem do obiegu zamkniętego: 

I mamy nadzieję, że zrobiliśmy w naszej firmie wszystko co możliwe i racjonalne – w tym wykonaliśmy duże inwestycje, żeby nie tylko mieć przyrodę jak najbliżej siebie w pracy, ale także dookoła nas i dla naszych następców.

 Jak ustaliliśmy w naszej Polityce Firmy:

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko naturalne. Konieczność jego ochrony uwzględniamy zawsze w podejmowanych decyzjach.

W zakresie ochrony środowiska zobowiązujemy się do:

  • ochrony środowiska, w tym poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
  • postępowania zgodnego z wymaganiami, w tym z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi naszego środowiska pracy, naszych towarów oraz ochrony środowiska naturalnego.
  • wdrażania wszelkich możliwych rozwiązań technologicznych minimalizujących wpływ produkcji opakowań na środowisko poprzez:

– wprowadzanie postępu w zakresie jak najoszczędniejszego i racjonalnego  

    projektowania nowoczesnych opakowań przy równoczesnym zachowaniu trwałości

    pakowanych produktów i zapobieganiu marnotrawstwu żywności.

– bezinteresowne i non profit testowanie wszelkich nowych cieńszych materiałów

    barierowych.

– bezinteresowne i non profit testowanie nowych materiałów biodegradowalnych,

    kompostowalnych, czy innych przyjaznych środowisku.

– współdziałanie w tym zakresie z placówkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi   

    w Polsce i za granicą,

  • konsekwentny, sformalizowany i drobiazgowy udział we wszelkich formach

   recyklingu opakowań i surowców.

  • promowanie szeroko rozumianej gospodarki zrównoważonej zarówno poprzez poszerzanie świadomości poprzez podnoszenie wiedzy naszych pracowników, klientów i dostawców.